KONFEDERASYONUMUZ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISINI YAPTI

/ 6 Haziran 2020 / 450 / yorumsuz
KONFEDERASYONUMUZ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISINI YAPTI

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş, 6 Haziran 2020 tarihli Başkalar Kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Başkanlar Kurulu; Genel Başkanımız Mehmet Balık Başkanlığında yapıldı.  Toplantıda konfederasyonumuz Genel Sekreteri Mücahit Dede, Genel Örgütlenme Sekreteri Hasan Kütük, Genel Eğitim Basın-Yayın Sekreteri Levent Akça, Genel Dış İlişkiler ve ARGE Sekreteri Doğan Altun hazır bulundu. Toplantıya Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Temer Yiğit Güler, Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, Büro-İş Genel Mali Sekreteri Binali Keskin, Ulaşım-İş Genel Başkanı Cihad Koray, Tapu Çevre Yol-İş Genel Mali Sekreteri Mustafa Kayhan Kaya katıldılar.

Konfederasyonumuz  Genel Başkanı Mehmet Balık’ın açılış konuşmasının ardından daha önceden belirtilen gündem maddeleri değerlendirildi.

Gündem maddeleri üzerinden, sendika başkanları ve katılımcılar düşüncelerini açıkladılar.

Gündem maddeleri hakkında görüş birliğine varıldı.

Gündemdeki maddelerin görüşülmesinden sonra Başkanlar Kurulu sona erdi.