EMEKÇİLERİN GÜVENCESİNE DOKUNDURTMAYIZ !

/ 12 Haziran 2020 / 280 / yorumsuz
EMEKÇİLERİN GÜVENCESİNE DOKUNDURTMAYIZ !

AKP iktidarı, tarihimizin en büyük ekonomik krizini ülkemize yaşatmaktadır. AKP iktidarı salgın dönemini fırsata dönüştürerek “kıdem tazminatını” gasp etmenin yollarını aramaktadır.

İktidar, geçmişte olduğu gibi bugünde krizin yükünü emekçilere ödetmek için “Kıdem tazminatı fonu ve esnek çalışma”yı gündemine almıştır. Son günlerde; “çalışma hayatında reform”, “İstihdam Kalkanı Paketi” “Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi” uygulamalarının gündeme gelmesinin tesadüf olmadığı görülmüştür.

Mevcut “kıdem tazminatı” uygulamasının tasfiye edilerek, “kıdem tazminatı fonu” kurulması ile işçinin iş güvencesi dayanağı ortadan kaldırılmak istenmektedir. Esnek çalışmanın sınırsız şekilde uygulanması ile de işçinin kurallı olarak çalıştığı iş yeri, iş zamanı ve koşullarının patronların keyfi tutumuna bırakılması amaçlanmaktadır.

Ekonomik darboğazın yaşandığı,  enflasyon ve işsizlik rakamlarının tavan yaptığı dönemde AKP iktidarı tarafından kıdem tazminatı, esnek çalışma, iş güvencesi gibi hassa meselelere el uzatılması emekçilerin ve emek örgütlerinin eylem birlikteliği yapamamasından kaynaklanmaktadır. Hükümet ve patronlar sendikaların içinde bulunduğu durumda cesaret almaktadır.

Milyonlarca emekçi salgın koşullarıyla boğuşurken AKP hükümeti milyonlarca emekçinin çalışma yaşamını kuralsızlaştırmanın koşullarını aramakta,  iş güvencelerini ortadan kaldırmak istemekte ve kıdem tazminatı hakkını hedefe koymaktadır. Bu iki kazanım sadece işçilerin değil kamu emekçilerinin de temel kazanımıdır.

Tüm emekçilerin tarihsel süreçte kazandığı haklarının zedelenmesi kabul edilemez. Siyasal iktidarın tüm bu politikaları Birleşik Kamu İş ve bağlı sendikaları tarafından reddedilmektedir.

Toplumun tüm kesimlerini oluşturan emekçiler ve emek örgütleri, şüphesiz ki yeni paketlerin ve  saldırıların tehdidi altında olmaya devam edecektir. 

Kısacası patronlar ve hükümetin, bu iki temel kazanıma karşı yaptığı ve yapacağını ilan ettiği girişimlere karşı emekten ve kamucu tavırdan yana tüm demokratik kitle örgütlerinin, konfederasyonların ve sendikaların birlikte mücadele yürütmesi gerekmektedir.

Kamucu tavırdan yana olan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu; ekonomi paketleri aldatmacalarını kabul etmiyor, kıdem tazminatına dokunulması halinde en temel haklarımız için emek örgütlerini alanlarda omuz omuza mücadele etmeye çağırıyoruz. 

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU