KONYA İSTİNAF MAHKEME KARARI SENDİKA ÜYEMİZİN LEHİNE ÇIKTI

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünde Sözleşmeli Sahne Kostümcüsü olarak görev yapan üyemiz 657 sayılı yasanın Ek GEÇİCİ 16 MADDESİNİN 527 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 12.MADDESİ İLE DEĞİŞİK FIKRASI UYARINCA  TEKNİK HİZMETLER SINIFINDA MÜHENDİSLER İÇİN ÖNGÖRÜLEN EK GÖSTERGEDEN YARARLANDIRILMASI YOLUNDAKİ BAŞVURUSUNUN REDDİNE  İLİŞKİN İŞLEMDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI GEREKÇESİYLE, DAVA KONUSU İŞLEMİN İPTALİNE KARAR VEREN  ANTALYA 1.İDARE MAHKEMESİNİN 27/02/2017 GÜN VE E:2016/685. K:2017/180 SAYILI KARARININ, DAVALI İDARE VEKİLİ TARAFINDAN;DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN EK GEÇİCİ 16.MADDESİ HÜKMÜ KAPSAMINA SANATÇI,SANATKAR,SANATÇI ÖĞRETMENLER İLE DEVLET SANATÇILARININ GİRDİĞİNİN AÇIK OLDUĞU,DAVACININ UZMAN MEMUR KADROSUNDA SÖZLEŞMELİ STATÜDE ÇALIŞAN HÜKÜMDEN YARARLANDIRILMASININ MÜMKÜN OLMADIĞI,TESİS EDİLEN İŞLEMİN HUKUKA UYGUN OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEREK BOZULMASI İSTENİLMEKTEDİR.

TÜRK MİLLETİ ADINA 

KARAR VEREN KONYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 4.İDARİ DAVA DAİRESİNCE İŞİN GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İstinaf isteminde bulunan mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığından,İstinaf isteminin REDDİNE,istinaf aşamasında yapılan 60,20.TL yargılama giderinin İstinaf talep edenin üzerinde bırakılmasına, artan posta ücretinin taraflara mahkemesince iadesine,2577 sayılı Kanunun 45 Maddesi uyarınca kesin olarak 31710/2018 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

 

Başkan                                                   Üye                                                                    Üye

 

37779                                               38456                                                                 101140

 

Bu yazıyı sosyal medyada paylaş
9 Aralık 2018 admin
Yorum yapın

*