Sosyal ve Ekonomik Haklarımız ile ilgili Çalışmalarımız 2016

                  KÜLTÜR SANAT-İŞ

  (Kültür ve Sanat İşgörenleri Sendikası)

                   GENEL MERKEZİ

 

KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI ÇALIŞANLARININ  SORUNLARI VE TALEPLERİ

 

1- Müze kartlarından elde edilen gelirlerden belirli bir oranın (%5) belediyelere değil, çalışanlara verilmesi,

2- Kültürel mirasın korunması ve gelecekte çocuklarımıza kültür mirası olarak bırakılması için, Sit alanlarına ve ören yerlerine yapılan inşaatların durdurulması,

3- Koruma Kurulları’nın almış olduğu kararların uygulanması,

4- Birimlerde çalışma sisteminin iyileştirilmesi için taşeron şirketlerin kaldırılması,

Örnek: Özel koruma şirketleri ve temizlik şirketlerinin kaldırılması, tek tip olarak DÖSİM’e bağlı personel çalıştırılması ve bunların kadrolarının verilmesi.

5- Müze personeline eserlerin korunmasıyla ilgili seminerlerin verilmesi,

6-Kültür ve Turizm Bakanlığı çalışanlarına müze kartı verilmesi,

7-Müdürlük sınavının her yıl yeniden yapılarak, vekâletle yürütülen müdürlüklerin asalete dönüştürülmesi,

8- Bütün birimlerde görevde yükselme sınavlarının her yıl yapılması,

9- Bütün birimlerde fazla mesai yapan personellerin mesai ücretlerinin ödenmesi,

10- Müzelerde çalışan, ruhsatlı silah taşıyan kadrolu güvenlik görevlilerine ve Kadrolu bekçilere Emniyet teşkilatında olduğu gibi silah tazminatının verilmesi,

11- Sosyal hakların korunması, yemek, yol vb. ücretleri ödenmeyen çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi,

12- Kültür ve Turizm Bakanlığı çalışanlarının, bakanlık bünyesinde gösterilen etkinliklere bakanlık kimliklerini göstererek Sosyal faaliyetlerden ücretsiz yararlanmalarının sağlanması,

13- Sendikaların düzenledikleri sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde bakanlık tesislerinden yararlandırılması,

14- Bütün illerde bakanlık bünyesinde çalışan tüm personelin ulaşım sorunlarının giderilmesi ve servis sağlanması,

15- Kültür ve Turizm Bakanlığı personeline %5’lik Turizm tazminatı ödenmesi,

16- Kadro tahsisinde sınavsız atamaların yapılmaması,

17- Özelleştirmeden gelenler değil, sınavla personel alımı yapılması,

18- 5. yılını tamamlayan personelin isteği üzerine başka yerlere atanması.

19- Döner sermayeden tüm çalışanlarımızın yararlanması,

20- Ek ödemelerin (denge tazminatı) maaş katsayısına aktarılarak oranların belirlenmesi, emekliliğe yansıtılmasının sağlanması,

21- Ek ödemelerden bütün sözleşmelilerin de yararlanması,

22- 02 Kasım 2011 Tarihli ve 28103 sayılı Resmi gazetede yayınlanıp, yürürlüğe giren eşit işe eşit ücret olarak verilen Kadro ve Görev unvanına göre değil çalışma ortamına göre belirlenmesi gerekir.

 

Merkez Yönetim Kurulu adına

                                                                                                                                          Genel Başkan

Hamza CANDANOĞLU

 

 

GMK. BULVARI  NERGİZ AP. 32/15 KIZILAY/ANKARA  TEL:0312 230 66 68 FAX:0312 230 66 63

 

 

KÜLTÜR SANAT-İŞ

(Kültür ve Sanat İş görenleri Sendikası)

GENEL MERKEZİ

 

DEVLET TİYATROSU, DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ve GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARININ SORUNLARI VE TALEPLERİ.

 

1-      Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde sözleşmeli olarak çalışan teknik personellerin intibaklarının 657 sayılı kanunun ek geçici 16. maddesi doğrultusunda aynı yasanın Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan mühendisler için öngörülen ek gösterge karşılığında emekli kesintilerinin yapılması ve emekliliklerinde eğitim durumlarına göre 3600 ek gösterge karşılığında emekli olmaları için sendikamız ve diğer sendikalar tarafından açılan davalar çalışanlar yararına sonuçlanmıştır.

 

Ancak Genel Müdürlükler kesinleşen yargı kararlarına rağmen aynı koşulları taşıyan personele intibaklarını uygulamamakta, direnmekte, çalışanlar dava açmaya zorlanmaktadır. Oysaki açılan bu davalar kurum aleyhine sonuçlanmaktadır. Çünkü kesinleşen kararlar bulunmaktadır.

 

Bu durumun iki olumsuz sonucu ortaya çıkmaktadır. Bir yandan çalışanlarımız strese girmekte, bir yandan da çalıştığımız kurumlar gereksiz olarak yargılama giderleri ve vekâlet ücreti ödemektedir.  Bu da bizden kesilen vergilerle, oluşturulan devletin parasını boşa harcamaktır.

 

2-     Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde sözleşmeli olarak çalışan sanatçı ve diğer sözleşmelilerin maaşları günün koşullarına uymamaktadır. Zira çalışma koşulları diğer hiçbir çalışanın koşullarına benzememektedir. Zaten onun için 5441 sayılı yasa ile bu kurumlarda çalışan sanatçı ve diğer personelin sözleşme ile çalışmaları öngörülmüştür. Sözleşmenin yanı sıra kuruluş kanunlarında ücretlerin tespitinde, sanat ve yönetim kurulları yetkilendirilmiştir. Ancak kurumlarımızın sanat ve yönetim kurulları bu yetkilerini son yıllarda hiç kullanmamışlardır. Bu durumda sözleşmeli olarak çalışanların maaşlarının günün koşullarında erimesine neden olunmuştur.

 

3- Öte yandan Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüklerinde sözleşmeli olarak çalışanlar emeklilik nedeni ile sayısal olarak azalmış, hizmetler geçici sözleşmeli çalışanlar ile yürütülmek istenmektedir. Bu durumda geçici olarak çalışanlar, gerekli deneyim ve tecrübeyi kazanmadan işten ayrılmakta, işlerde deneyimli personel sayısı azalmaktadır.

 

4- Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüklerinde atölye ve sahne üzerinde görev yapan teknik personelden unvanları şef ve şef yardımcısı olanların bu görevleri nedeni ile diğer sözleşmelilerden hiçbir farkı yoktur.

Bu durumda görev ve sorumlulukları çok ve ağır olan kadrolarda görev yapanların haksızlığa uğradıkları kanısındayız.  Bu durumun düzeltilmesi ve risk tazminatlarının ödenmesi,

 

5-   Devlet Opera ve Balesi’nde, hakları 657 sayılı yasada saklı , 1309 sayılı kanuna tabii çalışan  ressam ve heykeltıraşlar ( yönetmelikte  geçen  adı  ile “ realizatör ve kaşör” ler ) Bu sanat kurumunda konservatuar mezunu orkestra sanatçıları , koristler , solistler , bale sanatçıları  vb. çalışanlar “sanatkar memur (A) kadrosunda istihdam edilirken , yine güzel sanatların bir dalı olan resim ve heykel alanında akademik eğitim almış olmalarına ve kuruma alınırken de bu sanatsal birikim , beceri ve yetenekle ilgili sınava tabi tutularak , ressamlık ve heykeltıraşlık  görevine  atanmalarına rağmen ,” uzman memur(C)” kadrosunda yer almaktadırlar. ( sanatkâr memur kadrosunun maaşı, ressam ve heykeltıraşların maaşının iki katıdır.) Bu dengesizliğin çözümüne ilişkin çalışmaların yapılması,

 

6- Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüklerinde. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde atölye ve sahne üzerinde görev yapan teknik personelden Kesilen Gelir vergisi oranlarının yılın ortasında verilen oranlardan fazla kesilerek yılsonunda verilen net maaş kadar yükselmesinin çözümünün giderilmesi ve gelir vergisi oranının düşürülmesini teknik personel ve diğer çalışanların gelir vergisini yeniden yapılandırılması.

 

 

 

                                                                                                  Merkez Yönetim Kurulu adına

                                                                                                      Genel Başkan

                                                                                                        Hamza CANDANOĞLU

Bu yazıyı sosyal medyada paylaş
10 Kasım 2016 admin
1 Yorum yapılmış
  • admin Cevapla
    Kasım 11, 2016
    admin

    Degerli Kültür ve Turizim Bakanlığı Çalışanları istek ve önerilerinizi bizlere yazarak sizlerin sesi olmak için sendikamız her çalışana açıktır.Lütfen sorunlarınızı ve çalışma ortamınızı sıkıntılarınızı bizlere aktarın.

Cevapla: adminVazgeç

*