Özlük ve Ekomomik Haklarımız için ön çalışma.

KÜLTÜR SANAT-İŞ

SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARIMIZ İLE İLGİLİ İSTEMLERİMİZ

1) Bakanlığımıza bağlı il ve ilçelerde çalışanların ücretsiz servisten faydalanmaları sağlanmalı, servis sağlanamayan yerlerde yol ücreti ödenmeli,

 

2)Seminer, eş güdüm toplantıları, yapılan illerde il dışı gelenlere çağrıda bulunan müdürlükler gelen çalışanlara yolluk ve yevmi yelerini kalacak yerlerini, yiyeceklerini önceden hazırlayıp ödenek çıkartmalı.

 

3) Engelli çalışanlarımız için iş yerlerinin fiziki yapıları uyumlu hale getirilmeli, mesai saatleri gözden geçirilmeli,

 

4) Çocuğu Yüksek Öğrenim gören Kültür ve Turizm çalışanlarına Eğitim yardımı yapılmalı. Personel çocukları, çalıştıkları kurum dışında iseler il dışında eğitim görenlere, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlardan veya özel yurtlardan indirimli yararlanmaları sağlanmalı,

 

5) Diş, göz, protez ve çeşitli sağlık cihazı bedellerinin tamamı devlet tarafından karşılanmalı,

 

6) Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Toki tarafından her yerde yapılacak protokol çerçevesinde evi olmayan çalışanlarımıza ucuz konut edinmeleri sağlamalı

 

7) İnsan sağlığını tehdit eden atölyelerde çalışan personele kullandıkları kimyasal maddelerden zehirlenmelerine karşı süt, yoğurt verilmeli verilmiyorsa ücreti ödenmeli.

 

8) Kültür ve Turizm iş kolunda özellikle özlük hakları için alınan olumlu mahkeme kararlarının, tekrar dava açılmasına gerek kalmadan, Maliye Bakanlığı ile temas kurulup diğer çalışanlara da emsal teşkil edilmesini sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

 

9) Soruşturmaya dayalı görev yeri değişikliği soruşturma sonuçlanmadan yapılmamalı,

 

10) İş kazası ve mesleki hastalıklarla ilgili kurul kurulmalı ve gerekli önlemlerin alınması sağlanmalı,

 

11) Tayin ve atamalarda eş durumuna ve yüksek öğrenimde okuyan çocuklarına göre öncelik verilmeli,

 

12) 4/B,Sözleşmeli personel, Taşıron Uygulamasına son verilmeli ve bu kadroda çalışanları derhal kadroya alınmalı

 

13) Bütün Kültür ve Turizm bakanlığı çalışanları ve ailesi(eşi ve çocukları) bakanlığımıza bağlı (tiyatro, opera, bale, senfoni, müzeler veya kütüphanelerden)ayrıca Kültür ve Sanat etkinliklerinden ücretsiz faydalanmalı,

 

14) 100 çalışanı olan İş yerlerinde yeteri kadar doktor ve sağlık personelinin bulunması sağlanmalı,

 

15) Bakanlığımıza bağlı Kütüphane, ören yerleri, müzeler, yerel yönetimlere devredilmemeli, personel eksikliği giderilip daha da işler hale getirilmeli,

 

16) Çocuk yardımı 200TL, Eş yardımı 300 TL olmalı,

 

17) Kültür ve Turizm çalışanlarının ölümü halinde bakmakla yükümlü oldukları eşi ve çocuğuna giydirilmiş Bürüt maaş tutarının üç katı ölüm yardımı yapılmalı. Ayrıca cenaze giderleri ve ölüm yardımı ödeneği, ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenmeli,

 

18) M.E.B ‘da olduğu gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı da bütün illerde Kültür evleri kurmalı ve personeli buralardan indirimli faydalanmalı,

 

19] Çalışanlar her kademede yönetime katılmalı ve bu konudaki engeller kaldırılmalıdır.

 

20] Tüm kamu Çalışanlarının maaşlarında adaletsizliğin kaldırılması ve sosyal devlet olmanın gerektirdiği insan onuruna yakışan bir yaşam standardının tutturulması amacıyla birlik ve denklik ilkesinin kabul edildiği sosyal ücretlendirme sistemi uygulanmalıdır.

 

21] Tedavi yardımlarında kısıtlama olmamalı, ödemeler zamanında yapılmalıdır.

 

22).Tüm kamu çalışanlarının ihtiyacını karşılayacak yeterli düzeyde kreş’in açılabilmesini zorunlu kılacak gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır.

 

23).Tüm kamu iş görenlerine turizm açısından tatil mevsiminde bir maaş tutarında ödeme yapılmalıdır.

 

24).Tüm kamu kurumlarında sendika temsilcilikleri veya şubelerine tahsis edilen bir sendika odası bulunmalıdır. Bu uygulamayı yapmayan yöneticiler hakkında yasal işlem yapılmalıdır.

 

25).Kamu kurumlarında gözlenen personel sayısının yetersizliği giderilmeli, kamu görevlileri çağdaş standartlarda çalıştırılmalı, Bu yolla iş yükü ve yığılmaları hafifletilmelidir

 

26).Kamu Kurumlarında performans sisteminin adaletsiz bir şekilde uygulanması nedeniyle tamamen kaldırılmalıdır.

 

27).Kamu kurumlarında iletişim Teknolojisi uygulamaları tüm birimlerde             yaygınlaştırılıp, çalışanların imkânlarına sunulmalıdır.

Yönetim Kurulu

Bu yazıyı sosyal medyada paylaş
10 Kasım 2016 admin
Yorum yapın

*