Parlayan Bir Yıldız “KÜLTÜR SANAT-İŞ” Kuruluşunun 9.Yılını Kutluyoruz.

resim

KÜLTÜR SANAT-İŞ SENDİKASI NIN KURULUŞUNUN

(25 OCAK 2008) 9.YILINI KUTLAR BÜTÜN EMEKÇİ ARKADAŞLARIMIZA SAYĞILAR SUNARIZ.

YÖNETİM KURULU ADINA

 Genel Başkan

Hamza CANDANOĞLU

SENDİKANIN BAĞLANDIĞI TEMEL DEĞERLER…

  1. Irk, etkin köken, dil, kültür, din, cinsiyet ve diğer nedenlerle hiç bir ayrım yapmaksızın tüm çalışanların değer

verdiği eşitlik ilkesine inanır.

  1. Kültür ve Turizm Bakanlığı Birimlerinde çalışanların ortak ekonomik, sosyal, özlük, mesleksel, sendikal hak ve

çıkarlarını koruyup geliştirerek çalışanlara daha saygın, daha şeffaf bir yaşam düzeyi sağlamak için, gelecek

nesillere kültür mirasımızın daha iyi korunması ve bırakılan kültürümüzün değişmemesini sağlamak, örf ve

adetlerimizi öz kültürümüzün aynen kalmasını sağlamak için sendikamız farkı bu yolda olmalıdır.

  1. Ülkemizde yaşayan insanların Çağdaş, Bilimsel, Kültürlü, Laik, Demokratik haklarından yararlanmalarını

Sağlamaya yöneliktir.

  1. Üyelerimizin üstün sorumluluk duygusuna ve Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin

Bağımsızlığını, Egemenliğini, Ulus ve Ülke bütünlüğünü, Laik düzeni, Demokratikleşme ve Ulusal Eğitim ve

Kültürümüzü geliştirmek, korumak ve sonsuza kadar yaşatmak içindir.

  1. Çalışanların daha yeterli, daha saygın, daha onurlu bir görevde daha iyi meslek elemanları olmaları için bakanlık

tesis ve eğitim imkânlarından yararlandırmak için girişimde bulunmaya tarafız.

  1. Çalışanların çalışma koşullarını düzenleyen hükümlerinin uluslararası ölçülere uyumunun sağlanması, hak ve

özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi, grevli ve toplu iş sözleşmeli sendikal hakların tanınmasına çalışmaktadır.

  1. Sınıf ve kitle sendikacılığını savunur.
  2. Kültür ve Sanat yoluyla bireyler, uluslar arasında barışın, dostluğun, dayanışmanın, hoş görünün, insan haklarına

ve demokrasiye saygının geliştirilip güçlendirilmesine çalışır.

  1. çalışanların siyaset yapmaları için çaba gösterir; ancak hiçbir siyasal parti ve kuruluşla organik ilişkisi bulunamaz.

10.Gerektiğinde Türkiye Cumhuriyetinin bütünlüğünü ve tam bağımsızlığını korumak için her türlü çabayı gösterir

Değerli dostlar Siyasi birlik değil, çalışanların ortak çıkarların savunulmasını, çalışma ortamının daha iyi şartlar

altında ve çalıma alanlarımızın daha hijyenik daha sıcak ve teknolojiye uygun olması için.

Çalışanlarımıza ekonomik alanlarda insanca yaşamak ve gelecekte çocuklarımızın daha güzel şartlarda

yetiştirmek, daha güzel eğitim yapmaları için çalışanlarımızın ücretlerinin iyileştirilmesi için hep birlikte mücadele

etmek için,

Kültür Sanat –İş sendikasında buluşalım.

Değerli çalışanlar artık üyelerin sorunlarını ve önerilerini özveriyle dinleyip çözüm bulmak için sendikacılık

yapacağız.

Emekten ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nden yana tarafız…

Eğitim, Bilim, Kültür, Sağlık hizmetleri sosyal devlet anlayışıdır ve devletin organları bunları halka götürmek

zorundadır, alınıp satılamaz…

Yüzdelikçi Hükümet ve yandaşlı sendikalarla Toplu Görüşme Değil, Toplu Sözleşme için buluşalım.

Kültür ve Turizm Bakanlığı çalışanlarının verilmeyen hakları için,

Kültür Sanat-İş ‘te buluşalım.

Temel amacımız ve ilkelerimiz doğrultusunda, tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşılması için, demokratik

merkeziyetçilik esaslarına göre çalışarak. Örgütsel bağımsızlık konusundaki tavrını, dün olduğu gibi bugün de

sürdürmeye kararlıdır.

Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla yorulmazlar…

Örgütlenme:

Dünyadaki ve ülkedeki yaşananlar; içsel ve dışsal birçok etken, sendikaların yeni üye bulma ve eskileri muhafaza

etme konusundaki yeteneklerini kısıtlamıştır.

Sendika sınıf mücadelesinin yürütüldüğü birer okuldur. Ekonomik, siyasi , politik mücadele yürütürler. Ülkede, normal

koşullarda ekonomik mücadeleye önde tutarlar, siyasi mücadeleyi buna tabi kılarlar. Bu gün ülkenin bölünmesinin

yoğunlaştığı bu dönemde; siyasi, politik mücadele önde, ekonomik mücadele buna tabi olmalıdır. Çünkü vatan

olmalı ki üzerinde sınıf mücadelesi yürütebilelim. Onun içindir ki önce ülke sonra sendika demekteyiz. Kültür ve

sanat iş görenleri olarak bizler işçi sınıfı statüsündeyiz. Bunun sebebi çalışmadığım ı z gün, açız demekte ir.

bu gün hizmette yirmi beş yılını doldurmuş olan arkadaşlarımız emekli olmaktan çekinir duruma gelmişlerdir. Nedeni

emekli olanların alacakları ikramiye ortalama 40.000.tl veya 60.000 tl arasındadır. Bu parayla yıllarca hayalini

kurduğu evi mi alsın, yoksa çocuklarının öğrenim durumunu mu düşünsün, emekli olunca öğrenimini bitirmiş fakat iş

bulamamış olan çocukların iş kurmaları için mi harcama yapsın, yoksa yaşları gelen çocuklarının evliliklerini mi

düşünsün, yine emeklilikte de hayal kurmaya devam mı etsin.

Gerçekler her zaman önümüze gelir fakat çalışanlar böyle yüzdelik zamlarla ne yapsınlar artık yorum sizindir.

Bunları hayal kurmakla değil örgütlü mücadelelerden geçer, onun için sendikamızda üye olmayan veya mücadele

vermek isteyenlerin, yeter artık bizde varız demek için aramıza katılmalarını bekliyoruz.

bu gün ülkemiz örtülü bir işgal altındadır, yani yarı sömürgedir. Bu sömürgeleştirilmeye karşı mücadele belirgindir,

çünkü sömürge bulunan ülkelerde demokrasi olmaz. Sömürgelerde emekçilerin hakki olmaz. Ülke bağımsızsa,

ulusun egemenliği varsa, o ülkede demokrasi gelişebilir. Bu sömürgeleştirmeye duyarsız kalan emek örgütleri varsa,

bir kere asil görevlerine ihanet ediyorlar demektir.

Bizler onun için kültür sanat – iş ‘i kurduk. AKP. Cumhuriyetin kazanımlarını ortadan kaldırdıkça sendikal ve sınıfsal

mücadelemiz daha da zorlaşacaktır. Bizler mücadelelerimizi ABD, AB ve iş birlikçilere karşı mücadeleyle

birleştirilmezse, birbirinden bağ imsiz çıkan her konuma göre mücadele şekli belirlemek bizi doğru sonuca

götürmeyecektir.

Bunun için bizler birleşik cephe kurmak zorundayız. Bunun başlangıcı eğitim iş, birleşik sağlık-iş, birleşik büro-iş,

yerel-iş ve kültür sanat-iş kolundaki sendikamızla atıldı daha sonrada bu sendikalar birleşerek konfederasyonu

kurma kararı aldık. Tüm iş kollarımızda yukarda ki dik duruşumuzla, örgütlenme sağlanmalıdır. Ayrıca bu birleşik

cephenin önderliğinde tüm demokratik kitle örgütlerini birleştirmenin yolları da aranmalıdır. Bu cepheyi tüm

söylediklerimiz bağlamında örmek, tarihi görevimizdir. Alınmayan hakları almakta bizlerin görevidir.

Kurulan konfederasyonun adi birleşik kamu iş (birleşik kamu iş görenleri sendikaları konfederasyonu) olarak basına tanıtılmış ve tüm kamuda çalışan emekçileri sendikalarımıza üye olup örgütlenmek için çağrıda bulunuyoruz.

Konfederasyonumuz bugün eğitim iş, tüm yerel-sen, genel sağlık iş, büro iş, tarım orman iş, kültür sanat iş, tapu

çevre yol iş, enerji iş ve ulaşım iş sendikaları ile 60 bin üyesi ile kamu emekçilerinin yükselen sesi olmaya devam

ediyor.” diye bilirsin.

Türkiye cumhuriyeti devleti, şeyhler, Şıhlar, dervişler, ulemalar, yıkıcılar, bölücüler, ırkçılar, tahkiye çiler,

II.Cumhuriyetçiler ve sözde aydınlar devleti olmayacaktır.

Kültür Sanat-İş Yönetim Kurulu

Genel Merkez: MK Bulvarı No:32/15 Pınar Ap.Kat 8 Kızılay-ANKARA Tel: 0312 230 66 64-Fax:0312 230 66 63

www.kultursa

 

 

Bu yazıyı sosyal medyada paylaş
24 Ocak 2017 admin
Yorum yapın

*