Duyuru Yeni Davalar
  1. Yunus Candoğan (Ankara/DOB) Ek Gösterge davasında idare mahkemesi danıştayın lehe bozma kararına uyarak dava konusu işlemi iptal etmiştir. (Tebliğ edildi)

  1. Esin Özge Öztürk (DTGM Ankara) 37-64 davasında dava konusu işlemin iptaline karar verilmişti. Danıştay kararı onamıştır. (Tebliğ edildi)

     3.Filiz Konak – Vekalet maaşı davasında idare mahkemesince davanın reddine karar verilmiş olup, karar temyiz edilmiştir. (Harç giderleri yatırılmıştır.)

  1. Kenan Demir – Selçuk Kaymakamlığı/Promosyon Davası açılmıştır.

açılmıştır.

5-Mehmet Ceylan- DTGM Fiili hizmet davasında davalı idarenin savunması tebliğ edilmiş olup aynı gün cevap dilekçemiz mahkemesine sunulmuştur.

6-Hürü Topkaya- Kayseri/Disiplin cezası davasında tarafımızdan Anayasa Mahkemesi kararları, Danıştay kararları ve emsal mahiyette kararları içerir ek beyan dilekçesi mahkemesine sunulmuştur.

7-Mutlu Öztürk -DTGM ek gösterge davasında dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. (Bugün tebliğ edilmiştir.)

Bu yazıyı sosyal medyada paylaş
23 Kasım 2016 admin
Yorum yapın

*