Dünya Müzeler Haftası Kutlanıyor
Müzeler Haftası Kutlanıyor
18 Mayıs; Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından ‘’ Uluslar arası Müzeler Günü’’ olarak kabul edilmiş olup UNESCO tarafından da tüm Dünya’da 18 Mayıs günü ‘’ Müzeler günü’’ ilan edilmiştir. Ülkemizde 1982 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın girişimleriyle 18-24 Mayıs her yıl ‘’Müzeler Haftası’’ olarak kutlanmaktadır.

Müzeler haftasının amacı Ülkemizdeki doğa ve kültür varlıklarının tanıtılması, milli değerlerimiz olan kültür varlıklarımızın korunması, onarılması ve saklanması ile gelecek kuşaklara aktarılması için yapılan ve yapılmakta olan çalışmaları anlatmak, müzelerimizi tanıtarak halkımızın milli kültür ve tarih bilgisini zenginleştirmek, bu değerlere sahip çıkılması ve yurt dışına kaçırılmamasını sağlamak, müzelerimizin aynı zamanda bir eğitim merkezi olduğunu göz önüne alınarak özellikle okul çağındaki çocuklarımızı ve halkımızı bu konularda aydınlatmaktır.

Müzeler Haftasındaki faaliyetleri belirlemek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 09.04.1982 tarih ve 2837 sayılı önergesi yürürlüktedir.
Müzeler başlangıçta halka açık değildi. Müzelerden devlet yöneticileri ile bilginler yararlanabiliyordu. Ancak 1850 yılından sonra müzelerdeki eski eserler sergilenerek halkın ilgisine ve bilgisine sunulmuştur. Yüzyıldan fazla bir geçmişi olan Türk müzeciliği ilk zamanlar yalnız İstanbul’da ve belirli bir kesime seslenirken sonradan yurt düzeyine yayılmıştır. Bugün çağdaş batılı müzelerle boy ölçüşecek düzeye erişmiştir.

1988 yılında Avrupa Konseyi Özel Ödülü alan Antalya Müzesi, Modern müzecilik anlayışının en güzel örneklerinden biridir ve Dünya müzeciliğinde önemli bir yer edinmiştir.Antalya ili ve çevresi tarihi açıdan çok zengin bir yerdir. Bu sebeple çok büyük ilgi görmektedir.

müzeler haftası

 

Bu yazıyı sosyal medyada paylaş
18 Mayıs 2016 admin
Yorum yapın

*