657 sayılı Kanunun 37 ve 64. Maddelerinden yararlandırılma talebi.

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

……… DEVLET OPERA ve BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Konu    : 657 sayılı Kanunun 37 ve 64. Maddelerinden yararlandırılma talebi.

 

Halen ……………. Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’nde  …………………………..olarak görev yapmaktayım.

08.02.1991 tarih, B.Ü.M.K.O-K-Y-10-115 567-113/2525 sayılı ve 118 seri numaralı Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nca yayımlanan Devlet Memurları Genel Tebliği’nin 7. maddesi; her ne şekilde olursa olsun sözleşmeli statüde istihdam edilen personelden Emekli Sandığı ile iştirakçiliği devam eden sözleşmeli personelin de emekli keseneğine esas aylıkları yönünden 37 ve 64. madde hükümlerinden yararlanabileceklerini açıkça düzenlemiş; Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmalarına Dair Esaslar 3. maddesi ile 1309 sayılı kanundaki sanatçı tanımına giren personelin tamamını sanatçı unvanı ile kapsamına almıştır.

Anılan nedenlerle 657 sayılı Kanunun 37 ve 64. Maddeleri uyarınca aylığa ve keseneğe esas intibakıma esas olmak üzere bir derece ilave edilmesini saygı ile arz ve talep ederim.…./…./2016

 

ADRES                                                                                                           ADINIZ SOYADINIZ                                                                                                                                                                            İMZA

Bu yazıyı sosyal medyada paylaş
29 Nisan 2016 admin
Yorum yapın

*